Gain Plan

Gain Plan er til for at maksimere resultater for landmænd

Gain Plan er et samarbejdsprogram mellem Keenan og dens globale partnere om at levere win-win løsninger til landmænd. Den kombinerer den bedste ekspertise i kvægernæring, ledende viden inden for bedriftsledelse og banebrydende teknologi for at bidrage maksimalt til dine bedriftsresultater. Det inkluderer forbedringer i fodereffektivitet, dyresundhed og dækningsbidrag.

Keenan Mærket foder med Gain Plan Partnere

For at fodereffektivitet kan blive succesfuldt, er det essentielt, at kvalitetsfoderet er afstemt i forhold til besætningens krav til tørstof, og det foder der dyrkes på bedriften. Keenan anbefaler foder, der inkluderer blandinger og piller fra kvalitetsleverandører.