Optimal fysisk blanding

Hvorfor blandingen betyder noget

Uanset hvad type foder og grovfoder du bruger, er der to ting, der er afgørende. Det er blandingens kvalitet og ensartethed. Uafhængig forskning viser, at blandingen skal være den samme dag ud og dag ind for at give det bedste resultat.

Det betyder et jævnt, grundigt blandet foder. Aldrig over eller underblandet. Ingredienser der tilføres konsekvent i den samme rækkefølge og det samme forhold. Fibre der præsenteres med rene snitflader for optimale forhold i vommen.

I uafhængige tests er det blevet vist, at denne 'optimale fysiske blanding' tillader en større optagelse af energi og næringsstoffer. Fakta.

feed mixers for greater profit

Prof. Drackley : Hvorfor den fysiske blanding betyder noget

Jim Drackley Ph.D, forklarer vigtigheden af den rette fysiske blanding i vommen.

Hvordan blandingen virker i vommen

Hvordan foderet reagerer i vommen og anvendes af koen i mælke- og kødproduktionen

Fysisk forskelligt fra en Keenan

Fra en typisk snegleblander

regular mix

Keenan mixere foretager en skånsom blanding, der laver en let blanding med en god partikelblandingsstørrelse og gode fysiske strukturer, som er ideelle for vommen.

Denne unikke fysiske struktur forhindrer køerne i selektivt at sortere i blandingen og er ideel til at sikre en mere ligelig distribution af foder til hele bestanden. Foderet fra en Keenan blander tillader en bedre udnyttelse af de næringsstoffer, som blandingen indeholder.

Fra en Keenan blander

optimal physical mix
Nøgleforskelle
  • Let, løs blanding, ikke en tæt blanding
  • Jævnt blandet, ingen klumper eller spild
  • Ingen tegn på sortering
  • Køer spiser jævnt over hele foderbordsfladen
  • Rene snitflader: bedst til vommen