Services & Support

Support & Services / Råd och resurser / 10 saker att tänka på när man ska välja en mixervagn

10 saker att tänka på när man ska välja en mixervagn

Förmågan att varje dag framta en likartad kvalitetsblanding

Det är viktigt att mixervagnen är utrustad med teknik för att hantera hela blandningsprocessen inklusive lastningsekvensen, mängder och blandningstider. Detta garanterar framtagning av en kvalitetsblandning oavsett vem som använder maskinen. Den bör kunna redovisa variationer i grovfodret, torrsubstansen och kvaliteten av fodret. Foderutnyttjandet förbättras därigenom avsevärt.

Maskinens styrka och tillförlitlighet

Det är viktigt att mixervagnen har styrka, hållbarhet och livslängd. Den ska kunna mata ut från båda sidor och bör vara lätt att köra.

Beprövade resultat med ökad fodereffektivitet

Kan tillverkaren av foderblandaren framlägga resultat, som visar att blandaren förbättrar produktiviteten, ökar vinstmarginalen och ökar foderutnyttjandet?

Hantera alla typer av vallfoder

Mixervagnen måste vara mångsidig och ha förmåga att hantera alla typer av balar och vallfoder. Kan mixervagnen hantera hela balar och har den förmågan att lätt hacka rotfrukter såsom sockerbetor och potatis. Vatten och melass kan med lätthet tillfogas ransonen.

Varsam blandningsteknik

Det är mycket viktigt att en mixervagn inte sönderkrossar fodret. En djupgående tumlande blandningsteknik ser till att det inte finns några oberörda punkter och att fodret inte skadas.

Små blandningar

Är det möjligt att förbereda små specifika blandningar för kalvar och sinkor?

Näringstöd

Kan tillverkaren av mixervagnen förse dig med ett team av foderspecialister med det huvudsakliga syftet att förbättra din fodereffektivitet och din lönsamhet?

Service uppbackning
Det är viktigt att ha en hög kvalitet och uppbackning på delar. Med ett nätverk av högt kvalificerade servicetekniker på alla marknader ser Keenan till att du får maximal prestanda från din mixervagn.

Energiförbrukning

Kan tillverkaren av mixervagnen bevisa att deras produkt ger fördelar på energiförbrukningen

Enkelt drivsystem
En enkel transportör utan växellåda betyder färre mekaniska problem och ett mindre behov av hästkrafter