Foderkontroller

iKeenanvågen är en foderkontroll som är enkel att använda och som ger samma optimala fysiska blandning varje gång.

iKeenanvågen tar bort felkällorna som kan uppstå vid blandning av foder. Med tydliga instruktioner styr, åtgärdar och registrerar iKeenan laster, foderproportioner och fodrets homogenitet och sparar all foderinformation på din dator.

Just för att iKeenan snabbt kan anslutas till internet kan dina data nås av dig eller dina rådgivare och hjälpa till med att övervaka, analysera och optimera resultaten.

Den bästa tekniken är inte bara supersmart - den är också lätt att använda och som allt på Keenan är tillförlitlighet och hållbarhet standard.

Vad iKeenan kan ge er:
  • Mer noggrannhet, mindre felkällor
  • Inga över- eller underblandningar av foder
  • Inget krav på manuell uppdatering av data till dator
  • Optimera ditt foder och öka avkastningen från mindre mängd foder
  • Ger tidseffektivare gårdsbesök av din rådgivare
  • Ger bättre uppdatering av din gårds prestationer
Hur iKeenan fungerar

iKeenan väger, instruerar och registrerar varje steg i blandningsprocessen. Detta innebär att oavsett vem som använder blandaren, blir resultatet alltid detsamma. Med iKeenan ansluts din våg trådlöst, så alla data kan flöda direkt till din huvuddator utan behov av säkerhetskopiering.

  • Rekommenderad mängd foder
  • Olika foderrecept
  • Antal varv

Nya möjligheter med iKeenan:

Auto-Stop

Hur många gånger har du av misstag underblandat ditt foder? Eller slösat bort bränsle genom att överblanda? AutoStop är en smart funktion som automatiskt stänger av din mixervagn vid rätt tidpunkt.

iKeenan Connect

Vagnar med iKeenan är numera anslutna till Internet. Så det är lätt för dig att övervaka resultaten på nätet. När den används med Keenans DTM-program kan din rådgivare logga in på distans för att optimera dina foderstater.

Lantbrukare berättar om iKeenan