InTouch bygger på ett databaserat uppföljningsprogram som automatiskt samlar in information från Keenans foderblandare, genom uppkoppling via blandarens våg

Målet är 500 liter mer mjölk per ko per, eller en marginal motsvarande värdet av den mjölkökningen, genom exempelvis minskade foderkostnader. Detta inom 2 år, när man går över till en Keenan foderblandare i kombination med InTouch-rådgivning
Att arbeta förbyggande innebär att vara med där det händer. Bara då kan du upptäcka symptom på problem innan de blir verkliga problem.
Vill du veta mer om vår InTouch produktivitetsgaranti, fyll i dina uppgifter nedan
Skriv venligst dit fornavn
Indtast venligst et telefonnummer vi kan træffe dig på
Indtast venligst et telefonnummer vi kan træffe dig på
Skicka Loading...

I InTouch-centret analysera informationen från blandaren dagligen av våra rådgivare. Syftet med informationen är att vi tidigt ska kunna se avvikelser från det normala och därmed kunna sätta in förebyggande åtgärder innan det blir ett verkligt problem. Informationen berör bland annat avkastningsresultat och foderkonsumtion, dräktighet, tillväxt och sjukdomsfrekvens.

Intelligenta foderblandare och närvarande rågivare ger ett annat resultat