Om

Överblick

 • 1978 Richard Keenan, 60 år, grundar Richard Keenan & Co. Ltd.
 • 1979 Keenan lanserar flera innovativa jordbruksmaskiner
 • 1980 Gerard och Richard Keenan får RASE priset av prins Philip
 • 1983 Första Keenan mixervagnen tillverkas
 • 1986 Keenan fokuserar på att producera tillförlitliga mixervagnar som har en unik, skonsam mixning.
 • 1994 Keenan bevisar att mixervagnar och utfodringexpertis behövs för att optimera lantbrukarnas lönsamhet
 • 1997 Keenan introducerar världens första mixervagn med sex paddlar.
 • 1998 TQM introducerad under ledning av Jim Greene MD och produktionsdirektör Ollie O'Neill.
 • 2001 Keenan Klassik lanseras. En revolutionerande maskin med en rad patenterade funktioner.
 • 2003 Keenan bildar en rådgivningsstyrelse med ledande internationella experter inom djurutfodri
 • 2007 Keenan öppnar 'Centre of Engineering Excellence' för att vidareutveckla mixervagnarna
 • 2009 Keenan upptäcker en fysisk blandning som ökar avkastningen, kvaliteten och djurhälsan.
 • 2010 Datorstyrda mixervagnar och webbtillgång revolutionerar utfodringen ytterligare
 • 2011 Keenan lanserar det första globala ”foderutnyttjande & hållbar utfodrings toppmötet”

Etiska och lönsamma jordbrukslösningar

Vår vision är att bli ledande inom etiska och lönsamma lantbrukslösningar. Kärnan av vår vision är att driva på gårdarnas produktions och resultat genom att maximera foderutnyttjandet. Vårt ansvar går bortom gården. Vi är medvetna om vår roll i matvärdeskedjan och är engagerade i att skapa kraftfulla partnerskap och förmåner i den stora livsmedelsindustrin.
Detta inkluderar att leverera större enhetlighet så att användare kan producera bättre kvalitet för konsumenterna.
Vi söker hela tiden nya lösningar till våra kunder och nytänkande till vårt dagliga arbete.
Vi uppmuntrar aktivt till kreativitet, innovationer och nya idéer, även när det gäller utveckling av nya produkter.
Vi är 100% fokuserade på att vara ett världsklass företag i alla aspekter och utveckla ledande positioner i alla våra marknader. Vi uppmuntrar ledarskap på alla nivåer och jämför oss endast med de bästa i världen.

Gerard Keenan

Gerard Keenan, Keenans Styrelseordförande

Expertis

Varför Keenan är annorlunda

Teamet:

Keenan har ledande internationellt hyllade forskare, lantbruksekonomer, utfodringsrådgivare och ingenjörer som jobbar tillsammans för att leverera överlägsen prestanda på gården.

Teknik:

Keenan maskinen är ett mästerverk av teknik. Keenan ingenjörer tillverkar den mest effektiva, hållbara och högpresterande mixervagnen som möjligt.

Kunskap

I 2005 bildades Keenans vetenskapliga styrelse. Den består av världskända specialister på boskap, näring och ekonomi.

Produktkvalitet:

Keenan använder kvalitetskomponenter, ledande teknologi och "Right First Time" (RFT)-processen för att skapa en mixervagn, som presterar bättre än någon annan.

Patent:

Keenan har patent på alla våra mixervagnar,  blandningstekniken och även den specifika mixstrukturen som framställs av en keenan.

greater feed conversion through our farm solutions

Balanserat, effektivt jordbruk till att minimera miljöpåverkan

Som vår globala by växer, och som klimatförändringarna inför nya och svåra utmaningar för jordbruksproduktion, att anta integrerad teknik som behandlar ineffektivitet i produktionen utan att kompromissa vår miljö blir en nödvändighet. Keenan är den första i sitt slag att erbjuda en sådan lösning på djurindustrin – en lösning som är verklig och kontrollerbar.

Partners

Keenan arbetar med många partners över hela världen. Dessa inkluderar stora internationella foderföretag, processorer, konsulter och utfodringsrådgivare. Genom att arbeta med partners som har specialkompetens och gemensamma mål kan vi ge win-win lösningar till lantbrukarna. Program som Gain Plan sammanför den bästa expertis, kunskap och teknik för att leverera maximalt resultat på gården.

Oberoende utfodringsrådgivare

Prata med oss om hur iKeenan-Connect och Keenans utfodringssystem kan hjälpa dig att driva dina resultat.

Ta reda på mer

Bevisat av oberoende forskningsstudier

Vetenskapligt bevis från Illinois som visar på Keenans fördelar gentemot en skruvblandare.

”Våra försök visade att Keenans mixar hade mer optimal och mindre varierad partikelstorlek än vad samma foder fick i en skruvblandare. Den jämna mixen ledde till bara små föränrdingar i PH i vommen och vi hittade övertygande bevis för att vommiljön var bättre hos korna som fodrades med Keenanmixen.”

Ladda ner sammanfattning

Prof. Jim Drackley

Prof. Jim Drackley

Reading Research visar att kor som utfodrats med en Keenan producerar mer mjölk

”Kor som fodrades en TMR, gjord av en Keenan Mech Fiber maskin, producerade 1 extra liter mjölk/dag, (40,3 vs 39,3 liter/dag), och hade högre proteinhalt än när samma kor, på samma foderstat, fick en TMR gjord i en skruvblandare. Mätning av PH i vommen visade dessutom att kor fodrade med Keenans mix hade en pH under 6 i vommen 28% kortare tid än de andra korna.”

Ladda ner sammanfattning

Prof. D.E Beever

Prof. D.E Beever

Lantbruksforskning

Keenan Mech-fiber systemet är en möjlighet att förbättra gårdens lönsamhet, foderutnyttjande och djurhälsa.
Denna studie visar att mjölken ökat med 1,74kg/ko/dag med ett minskat ts-intag av 0,64kg ts/ko/dag.
”För de som vill förbättra sin lönsamhet och inte vill ta någon risk så är Keenan Mech-fiber systemet dominerande över andra utfodringssystem”.

- Robert Jolly

Prof. Robert Jolly

Prof. Robert Jolly

Ladda ner sammanfattning