Resultat

Bevisade resultat med Keenan

För 5 år sedan upptäckte Keenans forskare en speciell typ av fysisk mix som fungerade så väl i kons matsmältningssystem plus att den gav signifikant förbättring av mjölkmängd, halter, köttkvalitet och djurhälsa. En speciell mixningsteknik producerade fysisk struktur som matchade vommens behov så pass att det gav dessa resultat.
Denna hälsosammare och effektivare matsmältning har bevisat givit signifikant bättre resultat. Samma foder, i samma mängd, i två olika mixervagnar visade att Keenans mix gav alla de förbättrade resultaten. Keenan, världens mest avancerade mixervagn, producerar alltid denna precisa fysiska mix. På vilken gård som helst, vilken dag som helst och med vilken användare som helst.

Den optimala fysiska mixen, producerad av en Keenan, ger:
  • Mer mjölk och kött på samma foder
  • Bättre kvalitet på mjölk och kött
  • En nöjdare och hälsosammare besättning
  • Mindre restfoder- med en jämn mix blir allt uppätet
utfodringsvagnar som framtar en opimal fysisk blandning som ger större vinst

Vetenskapligt bevis från Illinois som visar på Keenans fördelar gentemot en skruvblandare

”Våra försök visade att Keenans mixar hade mer optimal och mindre varierad partikelstorlek än vad samma foder fick i en skruvblandare. Den jämna mixen ledde till bara små förändringar i PH i vommen och vi hittade övertygande bevis för att vommiljön var bättre hos korna som fodrades med Keenanmixen.”

Ladda ner hela artikeln

Prof. Jim Drackley

Prof. Jim Drackley

Reading Research bevisar att kor fodrade med Keenan producerar mer mjölk

”Kor som fodrades en TMR, gjord av en Keenan Mech Fiber maskin, producerade 1 extra liter mjölk/dag, (40,3 vs 39,3 liter/dag), och hade högre proteinhalt än när samma kor, på samma foderstat, fick en TMR gjord i en skruvblandare. Mätning av PH i vommen visade dessutom att kor fodrade med Keenans mix hade en pH under 6 i vommen 28% kortare tid än de andra korna.”

Ladda ner hela artikeln

Prof. D.E Beever

Prof. D.E Beever

Keenanlantbrukare berättar om den kvalitativa och jämna mix, som de producerar varje dag

Hör hur lantbrukaren Ross Carter har ökat sin effektivitet med mindre kastat foder tack vare Keenan.

Keenankunder diskuterar hur de förbättrade lastningarna och reducerade antal fellastningar.

Lantbrukaren John Crowley pratar om hur hållbar Keenanvagnen är.